top of page
NAOMI CHIZIK AYALON
Artist
Naomi Chizik-Ayalon, artist | Zefunot Culture
ZEFUNOT SCHOLARSHIP

Zefunot Culture initiated, funded and produced the book Zimchiel, Legend and Embroidery and helped with its sales and marketing.

תקציר הספר 

"...בספרו 'צמחיאל' נתן לנו צ'יז'יק אוסף של אגדות על צמחי ארץ - ישראל, שנתחברו על ידו ולא נזכרו בשום מקום אחר בספרותנו ולא נשאבו מספרות עמים אחרים. הכל מא' עד ת' יצירה מקורית, פרי דמיונו וכשרונו של המחבר..." אוריה פלדמן, "הד החינוך", גליון י"ד "...אגדות מופלאות אלו מלוות דורות של אוהבי צמחים. קסמן לא פג וליחן לא נס כיין המשומר, למרות נקיפת השנים... ספר זה הוא נסיון מה להחזיר במעט את גלגלי הזמן לאחור, אל ריחם הטוב של רגבי האדמה ושלל פרחיה, כפי שאהבם ברוך, וכפי שהם אהבו אותו..." פרופ' אמוץ דפני, המכון לאבולוציה, אוניברסיטת חיפה "...מזה שש עשרה שנים רוקמת נעמי צ'יז'יק - אילון את אגדות הצמחים, מתוך הספר 'צמחיאל'... אוסף של רקמות מרהיבות קורמות אור וצבע בחוטים דקים, בדייקנות מופלאה, רוטטות באהבה תחת ידיה האמונות... החיבור אל הארץ, אל מורשתה התרבותית, קשר זה בחוט וברוח, מעניקים לעבודת הרקמה נופך קסום, ייחודי ומקורי..." ורדה גנוסר, מנהלת משכן האמנים, הרצליה עמותה לקידום אמנים ואמנות כישראל ספר זה יצא לאור ביוזמת - צפונות תרבות - עמותה לקידום אמנים ואמנות בישראל - ותודות לתרומתה.

bottom of page